Ћир | Lat | Eng 

Srdjevdan.org      

 Srdjevdan.org

                Poreklo, nasleđe, ljudi

Simonovići iz Jasenove, Morača

Simonovići su dobili prezime po Simonu Jovanovom (Jojinom). Imao je braću Iliju i Radoja. Bratstvo Simonovića je po broju drugo jasenovsko bratstvo.

Simonovići su najpre živjeli na Potkunjici, zatim Brazdi, Rijeci, na Skoke, na Zgracu, u Gornjem Padežu, Jasičju i Kozarovcu. Jalovica iznad Ocke Gore služila im je kao proljećni i jesenji katun, a od 1913. do 1923. godine na Jelovici je stalno živio Milovan Vasilijev. Kad su Ilići odselili u Planu, njihovo imanje u Slatini, u Ockoj Gori, kupio je Đorđije Tripkov.

Kako su se brojno povećavali podjelom imovine koja je onako bila slabog kvaliteta i prostorno dosta ograničena neki od Simonovića su uzimali imanja pod rentu a drugi su se selili u dalje krajeve:
- Miko Tripkov 1890. godine u Blatinu, a zatim u Planu
- Jovaš Radivojev 1896. godine u Gornju Jablanicu, Srbija
- Vasilije Tripkov u Osretke 1904. godine,
- Radule Miletin u Štitaricu, a posle 1. svetskog rata u Šahoviće, kao i
- Stanko Šćepanov (Muratov),
- Nikola Niko Šćepanov se preselio u Nikonovac, a 1930. godine u Kolašin,
- Mašan lazerev 1928. godine na Baru,
- Jagoš Lazarev u Kolašin
- Mirko Šćepanov 1928. godine u Dorjan-Makedonija
- Jovan Petrov oko 1900. godine u Srbiju i od tada sa o njemu nista ne zna.

Poslije 2. svetskog rata iz Jasenove su odselili skoro svi Simonovići u razne krajeve Jugoslavije, a neki u SAD, Njemačku, Veliku Britaniju, itd...

Bratstvo Simonovića-Jasenovaca dalo je zavidan broj junaka i zaslužnih ljudi. Ratnika-junaka, naučnih radnika, intelektualaca. Da se niko ne naljuti pomenuću:

Nova - Monaha, Arhimandrit Nikifor

- osam popova:
Andriju Radivojevog, junak poginuo na Lipovu 1872. u bici sa Turcima
Petra Andrijinog,
Jovana Petrovog, odselio u Srbiju. Zna se da je imao je sina Petra.
Mašina i
Jagoša Lazareve,
Nikolu i
Mirka Šćepanove Muratove i
Miletu Mirkovog

- Jovan Radulov, pog. 1854. g. na Polimlju u bici sa Turcima
- Tripko Miletin pog. 1854. g. na Polimlju u bici sa Turcima
- Simon-Sićo Tripkov, pog. 1862. g. na Meterizima u Riječkoj Nahiji u bici sa Turcima
- perjanik Toma Tripkov,
- barjaktar Drago Tripkov,
- barjaktar Pavle Tripkov
- Mirko Simonov,
- barjaktar Mijajlo Bajov, 1809. god. Karađorđe mu je dao barjak pod kojim je poginuo u bici s Turcima na Limu,
- barjaktar Mileta Bajov,
- barjaktar Pavle, pog. 07.01.1916. g. na Mojkovcu
- Luka Paunov, prof. istorije, komandant-politički komesar Donjomoračkog patizanskog bataljona, poginuo u Bistrici 20. marta 1942. g.
- puk. Jovan Lazarev,
- Mileta Mikov,
- p.puk. Danilo Miletin,
- Lakić Milovanov,
- Vladimir Markov, oficir avijacije, strijeljan 08. septembra 1942, na Brezi,
- Batrić Mašanov,
- Boško Sekulov,
- p.puk. Vasilije-Vaso Svetozarev
- Ananije Simonović
- Budimir Simonović,
- Vuksan Simonović,
- Dušan Simonović

Korišćena knjiga “Jasenova i Jasenovci: od Šćepana do naših dana” Ananija Simonovića.

 

Sv. Sergije i Vakho - Srdjevdan
Rodoslov Simonovića, Jasenova, Morača