Ћир | Lat | Eng 

Srdjevdan.org      

 Srdjevdan.org

                Poreklo, nasleđe, ljudi
Crkve u Resafu (Sergiopolisu), Sirija - oko 430. i 559. godine


 

 

Manastir (crkva) Sv. Sergija u Maluli, Sirija - oko 320. godine

 

 

Crkva Sv Sergija u Kairu - kraj 4 - početak 5. veka

 

 

Crkva u Bosri, Sirija - oko 525. godine

 

 

Crkva Sv Sergija i Vakha u Istanbulu ("mala Aja-Sofija") - 527-536. godina

 


©Copyright The Commandery of Jacques de Molay 1314,
Scottish Knights Templar

 

 


Osnova crkve Sv. Sergija i Vakha u Istanbulu

©Copyright The Commandery of Jacques de Molay 1314, Scottish Knights Templar

 

Crkva Sv Sergija u selu Nitl, Jordan - 6. vek

 

 

Manastir (crkva) Sv Sergija i Vakha u Anžeru, Francuska - 1059. godina

 

 

Crkva Sv Sergija i Vakha u mestu Krojcebra, Nemačka - 1739/40. godina

 

 

Crkva Sv Sergija i Vakha u selu Vöhingen, Nemačka - ostaci iz srednjeg veka

 


Izgled osnove crkve u Vehingenu