Ћир | LatEng 

Srdjevdan.org      

 Srdjevdan.org

                Порекло, наслеђе, људи

Добро дошли

 

Илићи су добили име по Илији Јованову (Јојину). Илија, Радоје и Симон су били браћа.

Илија је имао синове Перишу, Шћепана и Лакету. Од Перише и Шћепана су Илићи, а од Лакете Радуле и Радоња, по којима су презиме добили Радуловићи и Радоњићи. Радоњићи и Радуловићи су са Илићима у ближем срдоству него са Радојевићима и Симоновићима.

Илићи су се доста споро повећавали.
Од Шћепана родоначелника Јасеноваца, имају 13 пасова, а од Илије 10 пасова. Илића је у петом пасу било 3, у шестом 5, у седмом 11, у осмом 20, у деветом 38, у десетом 35, у једанаестом 30, у дванаестом 12 и у тринаестом 2. Мушке потомке није имало 46 Илића.

Илићи су најпрје населили на Илијино Кућиште, затим на Пржића Бријег, у Кућерице, у Јагодњу њиву, затим у Грабину, око Туњевачке главице, а касније у Лучац и Слатину, у Оцкој Гори.

И Илићи су се давно почели исељавати из Јасенове. Тако су у Плану из Слатине одселили Периша и Тадиша Радисављеви, у Љешанску Нахију Бојо Милутинов, а у Турску његов брат Богдан, о којем се ништа не зна. Милован Пујов који је нестао у 2. св. рату је имао сина који је живио и радио у Хјустону у САД. У Шаховиће је послије 1924.год. одселио Јанко Перишин (Турков).

 

 

Rodoslov Ilica iz jasenove, Moraca